www.hranaservice.si
Naslov za dostavo?

Ti "Splošni pogoji za stranke" veljajo za razmerja med HranaService.si in stranko. Restavracije so navedene v "Splošnih pogojih za restavracije”.

1. Definicije

HranaService.si: blagonva namka podjetja Essenservice.at e.U. (v nadalnjem besedilu HranaService.si)

Ponudba: Nabor izdelkov in storitev, ki jih ponuja restavracija, ki jih kupec lahko naroči prek platforme.
Naročilo: naročilo, ki ga kupec odda v restavraciji prek platforme glede na ponudbo, ki jo izbere kupec.
Stranka: fizična ali pravna oseba, ki odda naročilo prek platforme.
Platforma: spletna mesta, aplikacije podjetja EssenService.at e.U. ter podjetja in poslovni partnerji, povezani z HranaService.si, na spletnem mestu katerih je storitev na voljo.
Restavracija: podjetje, ki pripravlja in prodaja obroke, pijačo in sorodne izdelke ter uporablja platformo za prejemanje naročil in plačilo zanje.
Informacije o restavraciji: informacije o restavraciji, vključno s podjetjem in kontaktnimi podatki, splošne informacije, paleta izdelkov (obroki, priloge, možnosti in pijače), cene za vsak posamezen izdelek (z DDV), logotip podjetja, grafika, območje dostave Podrobnosti o poštnih številkah), stroški dostave in minimalne količine narocila.
Storitev: Komercialne storitve in / ali dejavnosti, ki jih stranki ponuja HranaService.si, vključno z objavo ponudbe, ki omogoca oddajo naročil in prenos narocil v zadevno restavracijo.
Pogodba: Dogovor med stranko in restavracijo glede naročila, vključno z dostavo rezervacije in prevzemom naročila.
Evropska operacija EssenService.at zase ali v imenu fizične ali pravne osebe, ki izvaja nadzor, je pod nadzorom EssenService.at KG ali je pod neposrednim ali posrednim skupnim nadzorom.

2. Identiteta EssenService.at E.U.

EssenService.at E.U. deluje v Sloveniji pod blagovno znamko HranaService.si


Naslov glavne pisarne:

Bürgerstrasse 57 1/3

4020 Linz Avstrija

Številka trgovinskega registra: 479110z

ID za DDV: ATU72667839

E-naslov: info@essenservice.at 

E-naslov: info@hranaservice.si

Office +43 732 282 603 Tel: +43 6605553869 ali +386 71 372 510

(na voljo od ponedeljka do nedelje od 10. do 23. ure,


3. Uporabnost

Ti splošni pogoji za stranke veljajo samo za storitev. EssenService.at ni odgovoren za ponudbo. Za ponudbo lahko veljajo tudi splošni pogoji restavracije.

Z oddajo naročila kupec neposredno sklene pogodbo z restavracijo za dostavo ponudbe, ki jo izbere kupec. Stranka je vezana na naročilo in ni upravičena do povračila, razen v primeru odpovedi s strani restavracije v skladu s 6. členom.

4. Odgovornost

Ponudba, objavljena na platformi, je objavljena v imenu ustrezne restavracije na podlagi posredovanih informacij o restavraciji. EssenService.at ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino ponudbe in informacije o restavraciji na platformi. Restavracija lahko uporablja sestavine in dodatke za hrano in pijačo, ki lahko povzročijo alergije in alergične reakcije. Če ste alergični na katero koli hrano, vam svetujemo, da pred oddajo narocila pokličete restavracijo in se pozanimate o alergenih.

EssenService.at predstavlja vse informacije o restavracijah na način, da kupcu jasno pove, kakšne so njegove pravice in obveznosti, potem ko je ponudbo sprejel.

EssenService.at ali njegovi zastopniki niso odgovorni za zagotavljanje dostopnosti platforme. Iz tega razloga EssenService.at ne odgovarja za razpolozljivost platforme.

5. Pogodba

Pogodba velja od trenutka, ko kupec odda naročilo s klikom na gumb "Naroči in plačaj" na platformi med postopkom naročanja.

Po prejemu narocila bo HranaService.si stranki elektronsko potrdil naročilo.

Pogodbo lahko restavracija izvrši le, ce stranka ob narocilu navede pravilne in popolne kontaktne in naslovne podatke. Stranka je dolžna nemudoma sporočiti kakršne koli netočnosti podatkov o plačilih, ki so bile posredovane s strani HranaService.si ali restavraciji.

Glede informacij o naročilu mora biti kupec na voljo restavraciji in HranaService.si po telefonu ali e-pošti (kot je določeno ob naročilu).

če se kupec odloči, da bo naročilo dostavljeno, mora biti prisoten na naslovu za dostavo, ki ga je navedlel za dostavo naročila.

Če se kupec odloči, da bo prevzel naročilo, mora biti prisoten pri prevzemu iz restavracije ob izbranem času, kot je navedeno v potrditvenem e-poštnem sporocilu, SMS-u ali na platformi.

Pri dostavi naročila lahko restavracija zahteva identifikacijo, če naročilo vsebuje alkoholne izdelke ali druge izdelke s starostno omejitvijo. Če se kupec ne more ustrezno dokazati ali če ne izpolnjuje minimalne starostne zahteve, lahko restavracija stranki zavrne dostavo določenih izdelkov. V tem primeru se lahko zaračunajo stroški odpovedi.

HranaService.si ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z izvrševanjem pogodbe.

6. Odpoved pogodbe in odpoved naročila

Glede na pokvarljivost ponudbe kupec ne sme razvezati pogodbe. Naročila na HranaService.si kupec ne more preklicati. Preklic naročila v restavracijo je možen za kupca le, če restavracija izrecno navaja, da lahko kupec naročilo prekliče.

Restavracija je upravičena do preklica naročila, npr. če ponudba ni več na voljo, če je kupec navedel napačno ali nedelujočo telefonsko številko ali druge kontaktne podatke ali če gre za višjo silo. HranaService.si ima pravico zavrniti vsa (prihodnja) naročila stranke, če obstajajo ustrezni razlogi.

Če kupec odda napačno naročilo (npr. z navedbo napačnih kontaktnih podatkov ali s tem, da ne plača ali ni prisoten na lokaciji dostave ali prevzema, da bi prejel naročilo) ali drugače ne izpolni svojih obveznosti iz pogodbe, ima HranaService.si pravico zavrniti prihodnja naročila te stranke.

HranaService.si ima pravico zavrniti naročila in odpovedati pogodbe v imenu restavracije, če obstajajo utemeljeni dvomi o pravilnosti ali verodostojnosti naročila ali kontaktnih podatkov ali ce restavracija ne želi skleniti pogodbe s stranko. Če EHranaService.si prekliče ze plačano naročilo, bo HranaService.si znesek plačila prenesel nazaj na isti račun, s katerega je bilo plačilo izvedeno. Če kupec odda naročila, za katera je dokazano, da so lažna, ima HranaService.si pravico, da se posameznika prijavi ustreznemu prekrškovnemu organu.

7. Plačilo

Pritožbe kupca glede ponudbe, naročila ali izpolnitve pogodbe je treba predložiti restavraciji. Ddgovornost za ponudbo restavracije in izpolnjevanje naročila nosi restavracija. HranaService.si deluje le kot posrednik.

V skladu z določbami člena 4 in 6 teh splošnih pogojev je za stranke (delno) vračilo spletnega plačila možno le, če naročila ni mogoce (v celoti) dostaviti. Vračila bodo vedno izvršena na račun, s katerega je bilo opravljeno plačilo.

Restavracija je pooblastila HranaService.si, da sprejme spletno placilo stranke v imenu restavracije.

8. Vnos podatkov

Da lahko naročite na HranaService.si in da lahko obdelamo vaše naročilo, potrebujemo naslednje podatke o strankah: ime, priimek, e-poštni naslov, ulica, poštna številka, mesto, telefonska številka, uporabniško ime in geslo. Potrebujemo vaš e-poštni naslov in telefonsko številko, da vas lahko hitro kontaktiramo, če imamo kakršna koli vprašanja ali informacije v zvezi z vašim naročilom. Podatkov o plačilih s kartico ne zbiramo, saj se plačila s karticami obdelujejo prek našega plačilnega partnerja Adyen (https://www.adyen.com). Naš plačilni partner tudi šifrira podatke o vaši kreditni kartici prek SSL na naslovu
Prenos podatkov.

9. Reševanje pritožbe

Pritožbe strank glede ponudbe, naročila ali izvedbe pogodbe se sporočijo restavraciji. V primeru pritožb lahko HranaService.si igra le posredniško vlogo.

Če ima stranka pritožbo v zvezi s storitvijo, jo je treba sporočiti službi za podporo strankam, po elektronski pošti ali po običajni pošti na kontaktni naslov, naveden v 2. členu teh splošnih pogojev za stranke.

Takoj ko bo HranaService.si prejel pritozbo, bomo v najkrajšem možnem času odgovoril s potrditvijo prejema. HranaService.si si prizadeva za čimhitrejšo obdelavo pritožbe.

Pritožbe, opisane v 1. in 2. členu teh splošnih pogojev, je treba v razumnem roku po odkritju napak prijaviti restavraciji (člen 1) ali HranaService.si (člen 2) in jih je treba v celoti in jasno opisati.

Evropska komisija ponuja platformo za spletno reševanje sporov (OS platforma). To platformo najdete na naslovu http://ec.europa.eu/odr. HranaService.si se izrecno izključuje iz reševanja sporov alternativno v skladu z Direktivo 2013/11 / EU. E-poštni naslov EssenService.at je info@essenservice.at.

10. Novice

Pri oddaji naročila se kupec lahko naroči na novice. Kupec se lahko odjavi od tthe novic, tako da obišče spletno mesto https://www.hranaservice.si/newsletter ali se obrne na službo za podopro stranke.


11. Pregled in popravek shranjenih osebnih podatkov

HranaService.si obdeluje osebne podatke v zvezi s stranko. Za obdelavo osebnih podatkov veljajo določbe in izjave o varstvu podatkov.